Blog

Kiedy ZUS może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Aleksandra Fierek-Pater

13.3.2017

ZUS może żądać od osoby, która pobrała nienależne jej świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jego zwrotu wraz z odsetkami. Może też dochodzić tego zwrotu od płatnika, który podał nieprawdziwe dane.

Świadczenia uważamy za nienależne tylko wtedy, gdy pobierający je był właściwie pouczony o okolicznościach skutkujących brakiem prawa do ich pobierania. Zatem ZUS, żądając zwrotu wypłaconego świadczenia, musi wykazać, że osoba pobierająca dane świadczenie była odpowiednio pouczona, że świadczenie to już jej nie przysługuje lub uległo wstrzymaniu, a mimo to nadal je pobierała.

Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi w wysokości brutto. Jednak należy pamiętać, że możliwość żądania zwrotu jest ograniczona czasowo, a więc decyzja w przedmiocie zwrotu, powinna ograniczyć zakres tego rozstrzygnięcia do kwot wypłaconych za ostatnie trzy lata jego pobierania.

O nas

Kancelaria powstała i funkcjonuje z myślą o Klientach, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy w obecnej, wyjątkowo skomplikowanej rzeczywistości prawnej

Facebook

Polub na Facebooku

Adres

FD Kancelaria Radcy Prawnego
Aleksandra Fierek-Pater
al. Grunwaldzka 76/78, lok. 119,
80-244 Gdańsk

607 920 771
biuro@fdkancelaria.com