Zakres działalności

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa, obejmujących w szczególności:

Prawo cywilne

 • prawo rzeczowe i lokalowe – reprezentacja w sporach odnoszących się do prawa własności rzeczy ruchomych i nieruchomości, podejmowanie działań prawnych zmierzających do ochrony własności i posiadania,
 • prawo zobowiązań – windykacja należności wynikających z umów lub zobowiązań pozaumownych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, reprezentacja w sprawach roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji oraz z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania umów,
 • prawo spadkowe – reprezentacja w sprawach związanych z dziedziczeniem

Odszkodowania

 • dochodzimy odszkodowań należnych z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC oraz NNW
 • zajmujemy się także szkodami osobowymi i majątkowymi

Prawo handlowe i gospodarcze

 • zakładanie, rejestracja i kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego
 • sporządzanie i opiniowanie umów w stosunkach handlowych, sporządzanie projektów uchwał organów spółek
 • dochodzenie należności wynikających ze stosunków handlowych (w tym również na drodze polubownej- mediacja)

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • reprezentacja w sprawach ze stosunków małżeńskich (w tym m. in. sprawy o rozwód i separację, podział majątku)
 • reprezentacja w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi (w tym m.in. sprawy o alimenty)

Prawo pracy

 • sporządzanie i opiniowanie umów w stosunkach pracy, dochodzenie roszczeń pracowniczych
 • reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach wynikających ze stosunku pracy

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami rentowymi oraz w postępowaniach sądowych dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Prawo spółdzielcze

 • zaskarżanie uchwał organów spółdzielni w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym i sądowym
 • dochodzenie roszczeń związanych ze stosunkiem członkostwa, kompleksowa obsługa prawna spółdzielni

Prawo administracyjne

 • zastępstwo w postępowaniach przed organami administracji oraz w postępowaniu sądowo administracyjnym

Prawo wykroczeń

 • obrona w postępowaniach w sprawach o wykroczenia

Prawo nieruchomości

 • analiza i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych (sprawy wieczystoksięgowe)
 • wsparcie prawne prowadzenia inwestycji
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz procedury związane z ochroną środowiska

O nas

Kancelaria powstała i funkcjonuje z myślą o Klientach, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy w obecnej, wyjątkowo skomplikowanej rzeczywistości prawnej

Facebook

Polub na Facebooku

Adres

FD Kancelaria Radcy Prawnego
Aleksandra Fierek-Pater
al. Grunwaldzka 76/78, lok. 119,
80-244 Gdańsk

607 920 771
biuro@fdkancelaria.com